Pokud jste někdy nahlédli do diskuzních fór nebo si dopisovali přes ICQ, nebo jen četli odbornější článek na internetu, určitě jste si všimli častého výskytu pro Vás třeba nesrozumitelných zkratek a pojmů. Opravdu se nejedná jen o machrování, ale o účelné zrychlení komunikace. Klávesnice je nedílnou součástí počítače a většina lidí na ni píše pomaleji, než mluví, proto může být on-line diskuze poněkud pomalá. Protože se v diskuzi mnoho slov a vět stále opakuje, začaly se pro některé nejčastější slova a obraty vytvářet zkratky. Díky zkratkám a akronymům může diskuze plynout rychleji.

Nejčastější zkratky a akronymy:

ACC
Account - zkratka - účet

ADSL
Zkratka z Asymmetric Digital Subscriber Line. Jedná se o technologii pro poskytování vysokorychlostní připojení k Internetu realizované na klasické telefonní lince.

Adware
Typ licence, pod kterou je Užívání software bezplatné, ale v programu se zobrazuje reklama, ze které je placen vyvoj programu.

AFAIK
as far as I know - zkratka - pokud vím

AFK
away from keyboard - zkratka - mimo klávesnici, nebo dočasná nepřítomnost u PC.

AIDE
Advanced Intrusion Detection Environment

AIM
AOL Instant Messenger

AIX
Advanced Interactive Executive

Akronym
je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – hláskována a lze ji tedy přečíst jako jedno slovo, potažmo i skloňovat.

AMD
Advanced Micro Devices

ANSI
American National Standards Institute

AOL
America OnLine

API
Application Program(ming) Interface

ARM
Acorn Risc Machine

ASF
Advanced Systems Format

ASP
Active Server Pages

ATM
Asynchronous Transfer Mode

AVI
Audio Visual Interleaved

AYOR
At Your Own Risk - zkratka - na vlastní nebezpečí!

BFU
Bloody Fucking User. Označení pro začátečníka nebo běžného uživatele v daném oboru.

Blacklist, Whitelist, Greylist
Seznamy objektů (počítače, uživatelé, IP adresy...) na něž jsou aplikovány různé pravidla. Whitelist obsahuje prvky, kterým je příslušná operace povolena, blacklist obsahuje prvky, kterým je příslušná operace zakázána a greylist provádí detailnější dělení.

Blog
Blog je zkratkou pro weblog. Jedná se o osobní web, který autor spravuje a udržuje pro vlastní potřebu a má funkci internetového média. Blogy jsou často založeny pro prezentaci tvůrce blogu, kterému se často říká blogger.

Bluetooth
Bezdrátový komunikační standard pro propojení zařízení jako jsou mobilní telefony, notebooky, kapesní počítače... Bluetooth má vyšší dosah než jeho předchůdce infračervený přenos

BMP
BitMap Graphics

Botnet
Botnet je pojmenování pro sítě softwarových robotu (botů), kteří provádějí autonomně konkrétní činnost. Legální distribuované výpočty nebo nelegální DoS útoky.

BTW
By The Way - zkratka - mimochodem

BSD
Berkeley Software Distribution

BUFU
BUFU - zkratka - Blbec už furt

CAD
Computer-Aided Design

CD
Compact Disc

CD-ROM
Compact Disc Read Only Memory

CEO
Chief Executive Officer - výkonný ředitel společnosti

CGI
Common Gateway Interface

CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor

COM
Component Object Model

CRM
Customer Relationship Management - systém pro řízení vztahu se zákazníky.

CSS
Cascading Style Sheets - Kaskádové styly.

CSV
Comma-Separated Variables

DBMS
DataBase Management System

Debian
Debian je volně šiřitelný Linuxový operační systém.

DGA
Direct Graphics Access

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol umožňující dynamické přidělování IP adres počítačům v síti po jejich připojení.

dial-up
Typ připojení k síti Internet. Uživatel se pomocí modemu připojí přes telefonní linku k poskytovateli připojení.

DivX
Komerční implementace video kodeku MPEG4.

DIVX
DIgital Video eXpress

DnD
Drag'n'Drop

DND
Do Not Disturb - zkratka - nerušte

DNS
Domain Name System (nebo Service) je internetová služba zajišťující překlad doménových jmenna IP adresy a obráceně.

DOM
Document Object Model

DOS
Disk Operating System

DoS útok
Denial-of-service útok je typ útoku na počítač nebo síť, který způsobuje nedostupnost, zahlcení dané služby např. pásmo připojení k internetu.

DVD
Digital Video Disc, Digital Versatile Disc

DVI
DeVice Independent

DXF
Drawing eXchange Format

e-mailová adresa
Unikátní adresa příjemce elektronické pošty. Skládá se ze jména uživatele, znakem zavináč (@) a doménového jména mail serveru.

EMF
Enhanced Metafile

EOF
End Of File - zkratka - konec souboru

EOM
End of Message - zkratka - konec zprávy

ERP
Enterprise Resource Planning - Informační systém určený na firemní finanční plánování.

EULA
End User Licence Agreement

FAQ
Frequently Asked Questions, česky často kladené dotazy a odpovědi na ně (ČKD).

FF
FireFox - zkratka - internetový prohlížeč Mozilla Firefox

FIFO
first in first out - typ datového zásobníku. Také lze přeložit, kdo dřív přijde, ten dřív mele.

File
Z angličtiny Soubor, nebo unixový příkaz.

FireWire
FireWire je vysokorychlostní vstupní a výstupní(IO) technologie pro připojení zařízení jako jsou digitální kamery a fotoaparáty k počítačům.

FOD
Fuck Off And Die - zkratka - táhni a umři

FPS
First-person Shooter - střílečka z pohledu první osoby

FPS
Frames Per Second - počet snímků za sekundu

Freeware
Volně šiřitelný software.

FTP
File Transfer Protocol. Protokol pro přenos souborů mezi počítači v Internetu.

FYA
for your amusement - zkratka - pro tvé pobavení

FYI
for your information - zkratka - pro tvou informaci

Geek
Geek je pojem z angličtiny, označující osobu, která má velmi hluboké technické nebo odborné znalosti, talent a zjevné až zvláštní zapálení pro svůj obor. Geek také může znamenat šprt nebo antisportovec. Výraz geek někdy bývá spojován s výrazem hacker. Hacker je však člověk, který dokonale ovládá programovaní alespoň v jednom počítačovém jazyku a dokonale znající operační systém, který používá. Obvykle Linux.Pro normální, běžně technické lidi je geek viděn jako “Pako” nebo “Pošuk”. V čechách se také používá věta: “Ty jsi snad z MatFyzu.” nebo “Ty jsi snad z ČVUT.”

Geek code
Geek code je speciální jazyk, založený na textovém kódu používaný geeky pro jejich osobnostní charakteristiku.

GGI
General Graphics Interface

GIF
Graphics Interchange Format

GIMP
GNU Image Manipulation Program. Program na tvorbu rastrové grafiky.

Glib
GLib je knihovna funkcí pro jazyk C.

GNOME
GNU Object Model Environment - desktopové prostředí, které dokáže běžet nad mnoha správci oken a obsahuje řadu vlastních nástrojů, utilit a programů.

GNU
Rekurzivní akronym (zkratka) z "GNU's Not Unix".

Grabování
Grabování je činnosti, při které získáváme data z externího zdroje a ukládáme je do počítače. Audio (CD), video (DVD), obrázky...

GTK
The GIMP Toolkit

GUI
Graphical User Interface

GW
Good Work - zkratka - dobrá práce

HP
Hewlett-Packard

HTML
HyperText Markup Language

HTTP
HyperText Transport Protocol, který je využíván ke komunikaci mezi prohlížečem a web serverem.

I H8 U
I hate you - zkratka - nenávidím tě

ICQ
Z anglického "I Seek You" - Hledám tě. Jedná se o protokol pro online chatovaní a zasílání zpráv po Internetu.

IDN
Internationalized Domain Name - standard umožňujicí využívat v doménových jménech mezinárodní unicode znaky.

IMAP
Zkratka pro Internet Message Access Protocol, který poskytuje vzdálený přístup k poštovní schránce. Uživatel si může prohlížet hlavičky mailu, spravovat poštu přímo na serveru.

IMHO
in my humble opinion - zkratka - podle mého skromného názoru

Instant messaging
Internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat. Hlavní výhodou oproti používání např. e-mailu spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání.

Internet
Globální síť propojující miliony počítačů po celém světě. Jedná se o decentralizovanou síť, ve které je každý prvek naprosto samostatný a nezávislý.

Intranet
pojem označující využívání některých služeb známých ze sítě Internet v prostředí lokálních sítí (LAN).

IP
Internet Protocol

IPX
Internetwork Packet Exchange

IRC
Internet Relay Chat - Komunikační systém, vyvinut po roce 1980.

ISA
Internet Security & Acceleration Server Home

ISAM
Indexed Sequential Access Method

ISDN
Integrated Services Digital Network

ISO
International Organization for Standardization

ISP
Internet Service Provider - Poskytovatel připojení k internetu.

IT
Information Technology

Jabber
Systém pro zasílání textových zpráv po Internetu. Pro distribuci zpráv se využívá sít veřejných serverů.

Java
Programovací jazyk vytvořený firmou Sun Microsystems pro zajištění přenositelnosti programů mezi platformami.

JDK
Java Development Kit

JFGI
Just Fucking Google It – Prostě si to vygoogli.

jj
zkratka – jo jo

JPEG
Joint Photographic Experts Group. Grafický formát, nejčastěji používaný pro ukládání fotografií.

JSP
Java Server Pages.

KDE
K Desktop Environment - desktopové prostředí pro pracovní stanice s operačním systémem typu Unix.

Lama
Lama je hanlivé označení pro uživatele – začátečníka, který je zatím nešikovný a bez kompletnějších znalostí.

LAN
Local Area Network - lokální síť.

LCD
Liquid Crystal Display

LGPL
Lesser/Library GPL.

LIDS
Linux Intrusion Detection System

LILO
last-in, last-out - typ datového zásobníku. Take se dá přeložit: kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

Linux
Volně šiřitelný operační systém UNIXového typu.

Live distribuce
Linuxová distribuce, která běží přímo z CD a není nutné ji instalovat na pevný disk.

LOL
Laughing Out Loud/Lot Of Laughing - zkratka - "hlasitě se směju", nebo také "hodně se směju" (často myšleno ironicky)

Malware
škodlivý software, počítačové viry, trojské koně, spyware a adware, který je do operačního systému infiltrován prostřednictvím internetu.

MIME
Multipurpose Internet Mail Extensions.

MIPS
Microprocessor without Interlocked Piped Stages

MP3
MPEG audio layer 3

MPEG
Moving Picture Experts Group

MPEG-4
Kodek pro ukládání videa ve vysoké kvalitě s co nejnižším datovým tokem.

MPL
Mozilla Public License.

MS
MicroSoft

MS EULA
End-User License Agreement for Microsoft Software. Licencováno na základě odsouhlasení smlouvy mezi vámi a Microsoft Corporation. Pro instalaci programu je třeba tyto podmínky akceptovat a toto většinou potvrdit stiskem tlačítka během instalace.

NCSA
National Center for Supercomputing Applications

NIX CZ
Nezisková organizace vytvořená velkými českými poskytovateli připojení k Internetu.

njn
zkratka - no jo no

nn
zkratka – ne ne

NNTP
Network News Transport Protocol

NPL
Netscape Public License.

nz
zkratka – není zač

OCR
Optical Character Recognition

ODBC
Open DataBase Connectivity

OEM
Original Equipment Manufacturer

OIC
oh, I see - zkratka - aha

OLE
Object Linking and Embedding

OMG
Oh my God - zkratka - Ó můj bože

OMFG
Oh my Fucking God - zkratka - Ó můj zatracený bože!!

OOP
Object Oriented Programming - Objektově orientované programování.

Open source
Volně šiřitelný software s otevřeným zdrojovím kódem.

OpenGL
Open Graphics Library - aplikační programové rozhraní ke grafickým kartám.

OS
Operating System

P2P
peer to peer - typ komunikačních sítí určených především ke sdílení souborů.

PAP
Password Authentication Protocol

PC
Personal Computer

PCI
Peripheral Component Interconnect

PDA
Personal Digital Assistant

PDF
Portable Document Format

PGP
Pretty Good Privacy - Kryptografický systém využívající dvou klíčů - veřejného (public) a soukromého (private). Soubory kódované pomocí soukromého klíče lze dekódovat pomocí veřejného klíče. Používá se zejména pro ověření autenticity, například u elektronické pošty.

PDL
Public Documentation License.

Perl
Perl (Practical Extracting and Reporting Language) je vyšší programovací jazyk.

Phishing
Slovo phishing vzniklo kombinací z fishing (rybaření) a phreaking. Česky se překládá jako Rhybaření. Phishing je krádež citlivých informací, např. údajů o platební kartě či krádež jména a hesla k nějaké službě pomocí sociálního indženýrství. Falešný e-mail, tvářící se jako odeslaný z vaší banky v němž banka žádá o ověření totožnosti.

PHP
rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor, „PHP: Hypertextový preprocesor“, původně Personal Home Page, je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. PHP skripty jsou většinou prováděny na straně serveru, k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti (interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazové řádky).

PINE
Program for Internet News and Email

PNG
Portable Network Graphics

POP
Zkratka pro Post Office Protocol. Protokol umožňující stažení pošty ze vzdálené schránky (mail serveru) na místní počítač, kde je možno dále s poštou pracovat.

POP3
Post Office Protocol version 3

POSIX
Portable Operating System Interface

PPP
Point to Point Protocol - Protokol, který vytváří spojení do TCP/IP sítě přes modem a telefonní linku.

PPTP
Point-to-Point Tunnelling Protocol

Python
Python je interpretovaný interaktivní objektově orientovaný programovací jazyk.

QT
QuickTime

RAID
Diskové pole se skládá ze dvou, nebo více jednotlivých disků, na kterých jsou data uložena tak, aby výpadek jednoho disku nezpůsobil havárii celého pole. Tento systém se nazývá RAID (Redundant Array of Independent Disks) a podle různých způsobů ochrany dat se jeho jednotlivé typy označují číslem, počínaje nulou.

RDBMS
Relational Database Management System

RFD
request for discussion - zkratka - žádost o diskuzi

RGB
Red-Green-Blue

Ripování
Riování je podobny proces jako Grabování, při kterém se audio nebo video data z média (DVD,CD) přenášejí na disk počítače.

RISC
Reduced Instruction Set Computer

ROFL, ROTFL
Rolling On (The) Floor Laughing - zkratka - válím se po podlaze smíchy

Root
Root je v počítačové (unixové) mluvě uživatel s nejvyššími právy, který má nad systémem prakticky neomezenou moc a může provádět operace, které řadový uživatel dělat nemůže.

Rootkit
Balíček nástrojů používaných útočníky, který jim dovoluje převzít kontrolu nad systémem, zachytávat hesla, skrývat nekalou aktivitu, zpřístupnit zadní vrátka...

RPC
Remote Procedure Calling

RPM
RPM Package Manager

RSS
Rich Site Summary je jednoduchý formát, založený na XML, který je určen pro rychlé čtení zpravodajských serverů.

RTF
Rich Text Format

RTFM
Zkratka je z anglického Read The Fucking Manual - Přečti si ten zatracený manuál

SANE
Scanner Access Now Easy

SAP
Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung

SCSI
Small Computer System Interface - rychlé paralelní rozhraní pro připojení pevných disků a optických mechanik.

SDL
Simple DirectMedia Layer

Shareware
Označení pro software chráněný autorským právem, který je možné volně distribuovat (typicky na internetu nebo na CD nebo DVD, jež jsou přílohami časopisů). Uživatel má možnost software po určitou dobu zkoušet, zda mu vyhovuje nebo ne. Pokud ho ale nadále používá, je povinen se řídit podle autorovy licence a zpravidla zaplatit cenu programu nebo se třeba jen registrovat.

SIP
Session Initiation Protocol (SIP) je multimediální a telefonní protokol, který poskytuje veškeré služby potřebné pro uskutečnění telefonního hovoru prostřednictvím TCP/IP sítě.

SMTP
Zkratka pro Simple Mail Transfer Protocol - jednoduchý protokol pro přenos pošty. Je využíván pro běžné odesílání zpráv na poštovní server.

SOAP
Simple Object Access Protocol

SPAM
označení pro nevyžádanou reklamní poštu

Spyware
Ilegální špehovací software, který se do počítače nainstaluje automaticky, obvykle skrze bezpečnostní díru a následně odesílá informace svému autorovi.

SQL
System Query Languague - dotazovací programovací jazyk.

SRY
Sorry -zkratka - Omlouvám se

SSH
Secure shell umožnuje vzdálené přihlášní k počítači podobné telnetu. Hlavním rozdílem je, že veškerá přenášená data jsou šifrována.

SSI
Server Side Include

SSL
Secure Sockets Layer je protokol/vrstva, která poskytuje zabezpečení komunikace pomocí šifrování a autentizace komunikujících stran.

STFW
Search The Fucking Web" - Zkus sakra prohledat web.

SVCD
Super Video Compact Disc

SVG
Scalable Vector Graphics - vektorový grafický formát, založený na XML.

TCP
Transport Control Protocol - protokol transportní vrstvy, který umožňuje posílat pakety mezi aplikacemi. Je rozšířením protokolu IP a spolu tvoří dvojici TCP/IP.

telnet
služeba v síti Internet, která umožňuje použití vlastního počítače jako terminálu vzdáleného počítače (serveru) a přihlášení se ke vzdálené práci na tomto počítači.

TGA
TarGA image format

THX
Thanks - zkratka - děkuji

TIFF
Tagged Image File Format

TWAIN
Technology Without An Interesting Name

UNIX
UNiversal Interactive eXecutive

URL
Uniform Resource Locator

USB
Universal Serial Bus

VESA
Video Electronics Standards Association

Vim
Rozšířený linuxový textový editor

VMware
Konkrétní program, který implementuje tzv. virtuální počítač. S jeho pomocí lze vytvořit na jednom fyzickém počítači několik virtuálních a na nich pak provozovat libovolný operační systém.

W3C
World Wide Web Consortium

WAN
Wide Area Network - Rozsáhlá počítačová síť, obvykle propojující velký počet subjektů rozmístěných na větším území.

WHOIS
Aplikace, která umí v internetové NIC databázi hledat domény, IP adresy...

Wi-Fi
Wireless Fidelity - bezdrátové připojení vysokofrekvenčním signálem.

WMA
Windows Media Audio

WMF
Windows Metafile

WMV
Windows Media Video

WTH
What The Hell - zkratka - Co to sakra.....?!

WTF
What The Fuck - zkratka - Co to doprdele?!

WWW
World Wide Web

WYSIWYG
What You See Is What You Get

XBM
X BitMap format

XHTML
Extensible HyperText Markup Language

XML
eXtensible Markup Language - jazyk založený na deklarativních značkách.

XOXO
Hugs and Kisses - zkratka - Líbám Tě, Miluji Tě

YAST
Yet Another Setup Toolkit

Přihlášení uživatele.

Statistiky 

OS
Linux 1
PHP
7.3.20
MySQLi
5.5.68-M
Čas
10:53
Mezipaměť
Zakázá
GZip
Zakázá
Uživatelů
3
Články
66

Galerie 

Kdo je online? 

Právě přítomno: 28 hostů a žádný člen

Sociální sítě

Elektronický zpravodaj

Sociální sítě

Newsletter

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top